Beleid 2020-2025

Binnen N-VA Brecht zijn wij tevreden met het evenwichtig en financieel gezond meerjarenplan voor Brecht dat in de gemeenteraad van donderdag 12 december 2019 werd goedgekeurd.

We zetten sterk in op dienstverlening en participatie van onze burgers. Participatie is het eerste hoofdstuk in de beleidsnota en vormt de rode raad doorheen het meerjarenplan. We hebben de afgelopen maanden ook al kunnen zien hoe dit in de praktijk werd gebracht, denk bijvoorbeeld aan de georganiseerde participatiemomenten in het kader van de werken in Rommersheide of centrumontwikkeling in Sint-Lenaarts.

Ook mobiliteit en veiligheid blijven belangrijke thema's voor onze partij. Voor veiligheid zien we dat de dotaties aan de politie en brandweer de komende jaren verhoogd zijn, wat ons gemeentelijk financieel resultaat weliswaar bezwaart, maar die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening en dus een veilige gemeente. Op het vlak van mobiliteit zijn er zeer grote noden, denk maar aan de problemen met doorstroming en sluipverkeer. Daarvoor zien we in deze beleidsnota en meerjarenplan een zeer duidelijke prioriteit en verhoging van het budget. Zo voorzien we jaarlijks middelen voor het aanpakken van kruispunten en mobipunten, voor een deelfietsensysteem, voor de inrichting van veilige schoolomgevingen en voor de aanpassing van o.a. de Ringlaan en de doortocht Brecht ter verbetering van de verkeersveiligheid.  

Ook het ondernemen in onze gemeente wordt sterk benadrukt. Onze ondernemers zijn immers de motor van onze Brechtse economie. Zij zorgen voor welvaart en werk in eigen streek. Daarom is het ontzettend belangrijk dat er constant gewerkt wordt aan een ondernemersvriendelijk klimaat.

We willen ook een sterk investeringsprogramma voeren zonder verhoging van de opcentiemen en aanvullende personenbelasting. We voorzien een aantal grote en uitzonderlijke investeringsprojecten in het budget, waarvoor het dringend tijd is: een nieuw gemeentehuis, de opstart van de renovatie van ons woonzorgcentrum, de heraanleg van de Mallebaan/Heihoefke, Handelslei, het fietspad in de Kloosterstraat en op de Brasschaatbaan en vele andere wegen, de bouw van een nieuw technisch centrum en een nieuwe school op de site Van Pulstraat, enz.

We zijn er dan ook van overtuigd dat dit meerjarenplan onze burgers en gemeente de komende jaren zal vooruithelpen. De beleidsnota kan u hier terugvinden.

 

Kelly Van Looy

Fractievoorzitter N-VA Brecht