Verkeersveiligheid

Ondertekening SAVE-charter en streven naar nul verkeersslachtoffers

In februari start de gemeente Brecht en haar politiezone Voorkempen met het traject Verkeersveilige Gemeente.

Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens, licht toe : “ Binnen elke pijler legt Brecht prioriteiten op korte en lange termijn en bouwt ze regelmatig evaluatie in. Om de doelen van het plan te bereiken is nauwe samenwerking met de lokale politie alle maatschappelijke actoren cruciaal. Bij alle medewerkers en beleidsverantwoordelijken van Brecht willen we een verkeersveiligheidsreflex ontwikkelen en versterken. Het is belangrijk dat de visie op alle niveaus en door alle medewerkers gedragen en uitgevoerd wordt.”

Schepen voor Mobiliteit, Eline Peeters : “ Verkeersveiligheid is deze bestuursperiode prioriteit voor Brecht. Zo zijn we reeds gestart met het veiliger inrichten van al onze schoolomgevingen. Maar er is nog werk aan de winkel om de veiligheid structureel te verankeren, zowel in de infrastructuur als in het gedrag van inwoners en weggebruikers. Daarom kijken we uit naar deze samenwerking met de partners van Verkeersveilige Gemeente.”