Schepenen

Eline Peeters

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Toerisme en Evenementen

Charlotte Beyers

Schepen van Sport, Communicatie en Participatie

Kris Janssens

Schepen van Economie, Werk, Leefmilieu en Dierenwelzijn